Kinderbijslag

Nederland is een van de enige landen met een regeling waarbij ouders financieel worden geholpen bij het opvoeden van hun kind of kinderen. In Nederland krijgen ouders namelijk financiƫle steun in de vorm van kinderbijslag. De kinderbijslag is geheel bedoeld voor het kind, zo kunnen ouders van dit geld kleren, voedsel, verzekeringen of bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportclub voor het kind of de kinderen betalen. Uit ervaring blijkt dat ouders veelal erg zijn geholpen met de kinderbijslag, het opvoeden van een kind is namelijk erg duur. De kinderbijslag is er niet voor bedoeld alle kosten voor het kind of de kinderen op te vangen, het dient als tegemoetkoming vanuit de overheid naar de ouders om het krijgen van kinderen te stimuleren. Een van de redenen waarom de overheid de laatste jaren steeds meer bezig is met het stimuleren van ouders voor het krijgen van kinderen is de toenemende vergrijzing.


De kinderbijslag wordt om de drie maanden (per kwartaal) uitbetaald door het SVB. De uitbetaling zal plaatsvinden aan het begin van elk nieuw kwartaal. Ouders hoeven zichzelf niet te verzekeren of aan andere eisen te voldoen dan het hebben van een kind tot een leeftijd van 18 jaar om kinderbijslag te ontvangen. Ouders met kinderen van 18 jaar en ouders ontvangen geen kinderbijslag meer, de overheid verwacht dat deze kinderen zelf gaan werken en kostgeld betalen aan de ouders mochten deze nog thuis wonen. Daarnaast krijgt het kind vanaf dat moment studiefinanciering waarmee de studie betaald kan worden.

Ondanks dat het SVB er alles aan doet op de kinderbijslag altijd netjes op tijd over te maken kan het soms voorkomen dat er een vertraging plaatsvindt bij het overmaken van de kinderbijslag. Deze vertraging kan bijvoorbeeld komen doordat u aan het eind van het vorige kwartaal een wijziging hebt doorgegeven die nog niet is doorgevoerd door het SVB, daarnaast kan het ook voorkomen dat het SVB formulieren van u nodig heeft en dat deze nog niet binnen zijn gekomen. Een vertraging bij het overmaken van de kinderbijslag kan ook ontstaan door een storing bij de bank waarvan het geld wordt opgemaakt. Zodra alle benodigde informatie bij het SVB binnen is zal de kinderbijslag alsnog zo snel mogelijk worden overgemaakt. Als u dit kwartaal nog geen kinderbijslag hebt ontvangen of dat de hoogte van de ontvangen kinderbijslag niet klopt kunt u altijd contact opnemen met het SVB.

Niet elke ouder krijgt kinderbijslag, een ouder waarvan het kind zelf een baan heeft waarmee deze boven een bepaald bedrag komt heeft geen recht op kinderbijslag. Ook ouders die eerder fraude hebben gepleegd met de kinderbijslag zullen gedurende een tijd of zelfs helemaal geen kinderbijslag meer ontvangen. Daarnaast krijgen de meeste mensen in het buitenland ook geen kinderbijslag, echter zijn er enkele landen waarin Nederland ook kinderbijslag uitbetaald aan ouders in het buitenland. De extra kosten die het SVB moet maken om de kinderbijslag aan ouders in het buitenland uit te betalen worden echter in mindering gebracht op de kinderbijslag die wordt uitbetaald. Meer informatie over kinderbijslag aanvragen vanuit het buitenland valt op de website van het SVB te vinden.

De hoogte van de kinderbijslag is niet voor elke ouder hetzelfde, het is bijvoorbeeld afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ouders met kinderen met een leeftijd van 0 tot 5 jaar krijgen namelijk veel minderen kinderbijslag als ouders met kinderen met een leeftijd van 12 tot 17 jaar oud. Het SVB kijkt bij het bepalen van de hoogte van de bedragen naar wat de ouders voor een kind uit moeten geven. Ouders met een kind tussen de 12 en 17 jaar oud zullen veel meer kosten hebben aan het kind door kosten zoals een sportclub en schoolkosten, deze kosten hebben de ouders met een kind van 0 tot 5 jaar niet waardoor de kinderbijslag per kwartaal lager uitvalt.